Friday, January 22, 2010

2/52: Schimbarea la față a României

music: Herbie Hancock ft. Leonard Cohen - The Jungle Line

I had to read Schimbarea la față a României (The Transfiguration of Romania) for school; otherwise, I highly doubt I would have ever picked this book. This type of nationalist bs is really not my cup of tea. I was glad however that Cioran's is not the Noua-Dreaptă-type of discourse.

And reading Cioran's pro-war ideas was painful! However, I did like what he had to say about revolutions *grin*.Revoluțiile se fac de jos în sus. Convoiul maselor este un aspect dintre cele mai dramatice din câte le oferă istoria. Capetele palide de foame, transfigurate de mizerie, cu aspect de sfințenie criminală sunt bazele pe care, de când e lumea, s-a construit o ordine nouă. Răsturnările s-au făcut în numele mizeriei și împotriva ei. O viziune a constanțelor vieții susține că mizeria este strâns legată de condiția omenească și că eternitatea ei infirmă orice efort revoluționar. Dar revoluțiile n-au alt sens decât să sape edificiul de veacuri al mizeriei, să ruineze templul pe care i l-a ridicat imbecilitatea umană. Orice revoluție își are sursa în stomac; dar ea țintește înspre ultimele finalități ale spiritului. Omul care trăiește în mizerie și n-are spirit revoluționar este ultimul imbecil al pământului. El e incapabil de disperare, acest reazem permanent al revoluțiilor. [...]


Marii posesori ai acestui pământ, care se plictisesc pe când alții își șterg sudoarea, constituiesc o categorie de oameni pe care toți mizerabilii globului îi fericesc cu indiferența lor. Săracii sunt singura forță a universului. Ei trebuie să fie proști sau nebuni, de permit fericirea alături de ei.

Oamenii talentați și dotați se mistuiesc în mizerie și boală, capetele productive ale omenirii își consumă energia în utopii, pentru ca bogații să poată visa. Iar bogații cine sunt? Nefericiți din fericire, sterili și plictisiți, emasculați și dezgustători. Lumea este atât de nedrept organizată, încât nu poți decât înnnebuni dacă te gândești la sistemul de repartiție, la inegalitățile prin sistem ale universului. Dacă justiția socială ar fi singura mea obsesie, aș fi pierdut. Nu înțeleg cum de există socialiști care sunt numai profeți și nu nebuni.
- E.M. Cioran, Schimarea la față a României

+ Cioran about Eminescu [a previous post]


*****
The next book is Cinci fețe ale modernității (Five Faces of Modernity) by Matei Călinescu.

No comments: