Thursday, January 28, 2010

3/52: Cinci fețe ale modernității

music: Vincent Gallo - Glad to Be Unhappy

Cinci fețe ale modernității (Five Faces of Modernity) is one of those books / Matei Călinescu is one of those authors that make me feel like the most stupid being in the entire Universe. There are so many references in this book! To books and authors that I haven't read, and artists that I haven't even heard of. The amount of information is quite overwhelming. This is definitely not the kind of book that you only read once and never go back to. Anyways, my to-read list just got a little bit longer (I really need to read sth by Octavio Paz, and Ortega y Gasset, and Sartre, and Zola, and Poe, and Nietzsche etc etc! Oh gosh... I'm such an ignorant)

Frații Goncourt vorbeau, în 1864, despre o melancolie modernă, în care vedeau rezultatul tensiunii insuportabile exercitate asupra minții de exigențele unei societăți ahtiate după "producție" în toate sensurile. Cu greu am putea găsi o viziune aflată în opoziție mai tranșantă față de conceptul optimist de progres din epoca Iluminismului decît următorul fragment din Jurnalul fraților Goncourt, în care progresul și nevroza sînt unul și același lucru":
De cînd există omenirea, progresul ei, cîștigurile ei, toate au ținut de domeniul sensibilității. Cu fiecare zi, aceasta devine mai nervoasă, mai isterică. Iar în ceea ce privește această activitate (...), sînteți siguri că melancolia modernă nu rezultă din ea? Știți oare dacă tristețea veacului nu se datorează cumva surmenării, mișcării, eforturilor prodigioase, trudei furibunde a forțelor ei cerebrale încordate pînă la punctul de a se rupe, supraproducției în toate sensurile?
Contemporan cu frații Goncourt, Émile Zola vorbea despre o "boală a progresului", ale cărei simptome le descoperea în toate manifestările epocii sale, inclusiv în literatură: "Sîntem bolnavi, cu siguranță, bolnavi de progres (...). Acest triumf al nervilor asupra sîngelui ne determină opțiunile, literatura, întreaga epocă".
- Matei Călinescu, Cinci fețe ale modernității


+ Five Faces of Modernity
at Google Books


*****
The next book is The Road by Cormac McCarthy.

No comments: